Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

0769 a963 500
Reposted fromgrejfrut grejfrut
8103 5b7a 500
Reposted fromskatrix skatrix
Albo żyjesz albo się boisz.
— Venila Kostis
Reposted fromboli boli
2044 2fe8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
4369 0064 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
Gdybym był krzakiem świeżych, najczerwieńszych róż,
(A umieją one świeże być! Czerwone!)
Ty - oczy tylko (tak jak umiesz) zmruż,
A na ten rozkaz twój - spłonę. 

I choćby szary, martwy, stał się ze mnie proch,
I beznadziejna gruda z mogilnego dołu,
Ty - znowu przyćmij tym zmrużeniem wzrok,
A róże trysną z popiołu.

— Julian, wszyscy wiecie jaki
Reposted fromgracey gracey

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight
8304 1829
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
1685 e5a0 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi
2607 77d7
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
8412 5e26 500
Reposted fromrol rol
3753 baa4 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe
7805 1971
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe
7347 730f 500

hirxeth:

“I don’t believe in luck. I do believe we’ve known each other since forever, though.”

I Origins (2014) dir. Mike Cahill

Reposted fromohnina ohnina
4413 d1cb
Reposted fromfelicka felicka
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl