Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
5313 6eff
Reposted fromcomposure composure
-czego boisz się najbardziej? -tego, że sama miłość może nie wystarczyć. 
— Twin Peaks
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
1896 8dda
Reposted fromvintage-style vintage-style
I’m very perfectionistic and very lazy, which is a terrible combination.
— Robert Stone, on his writing ethic  (via susannacole)
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4628 8f43 500
Reposted frommamakyoko mamakyoko
6421 d7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8458 a482
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4628 8f43 500
Reposted frommamakyoko mamakyoko
5911 0205 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik
0196 8f13
Reposted frompaulinac26 paulinac26
Poprzez modlitwę zapraszasz Boga do Twojego życia, łapiesz Go za rękę i wiesz, że od teraz nigdy już nie będziesz sama. Jeśli nie masz czasu na modlitwę i migasz się od niej to wiedz, że brakuje Ci jeszcze miłości do modlitwy. Prawda jest taka, że zawsze znajdujemy czas na to, co kochamy. Brakuje Ci czasu na rozmowę z Bogiem? Powiedz Mu, że nie ma w Tobie miłości do modlitwy, że jeszcze Ci tego brakuje. On nie zadowoli się niczym mniejszym od stanięcia przed Nim w prawdzie.
— Matt Fradd
Reposted fromyourtitle yourtitle
0222 3ec0
THIS IS ONE OF THE CUTEST THINGS EVER.
Reposted fromratherbethedragon ratherbethedragon
8132 ba80
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
6111 f1f9
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
9387 7af6
Reposted fromrol rol
8987 7a96
9590 f611
Reposted fromzatora zatora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl